Zdalna Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie otrzymała wsparcie w  ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie otrzymała 30 laptopy i 10 routerów, które umożliwią uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

Wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Miejska Łeba złożyła dnia 2 kwietnia br. Informację o wybraniu wniosku do dofinansowania opublikowano dnia 16.04.2020 r. Dzięki tym środkom zakupiono laptopy LENOVO notebook IdeaPad A4-9125 4GB 128SSD NoOS, laptopy LENOVO notebook IdeaPad 3200U 4GB 128SSD NoOS oraz rutery bezp. D-LINK router DWR-932 LTE HotSpot N150 o wartości 44.956,50 zł. Po dostarczeniu przez wykonawcę zamówienia sprzętu do Urzędu Miejskiego w Łebie został on sprawdzony pod względem technicznym, kompletności, jakości. Następnie został oklejony naklejkami z informacją, że ich zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

           Dnia 30 kwietnia laptopy i rutery zostały przekazane naszej szkole na podstawie protokołu przekazania.