DORADZTWO ZAWODOWE DLA RODZICÓW

W dniu 22 lutego 2018r.  rodzice uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum spotkali się z p. Bożeną Murawską – Konsultantem Powiatowym  z zakresu doradztwa zawodowego.

Przybyłym rodzicom przedstawiono założenia i zakres działania programu doradztwa. W czasie prezentacji rodzice mogli zobaczyć wyniki analizy ankiety dotyczącej wyboru przyszłej szkoły i zawodu, z której wynikało, że predyspozycje, zdolności, zainteresowania dzieci nie zawsze są zgodne z aspiracjami rodziców, stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego. Rodzice, którzy chcą zdiagnozować dziecko mogą zgłosić się do PPP w Lęborku (druki zgłoszenia dostępne w szkole u pedagoga lub doradcy).

Na zakończenie spotkania przedstawiono rodzicom plan rekrutacji do klasy I szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego (załącznik w zakładce – Uczniowie).

Wszelkie informacje dla rodziców znajdują się na stronie głównej szkoły w zakładce – Uczniowie.