Bądź bezpieczny

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W środę, 21 lutego odbyło się kolejne spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komisariatu Policji, aspirantem sztabowym Waldemarem Kupiczem.
Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich i odpowiedniego reagowania na zaczepki z ich strony.