Okres szkolnych rekolekcji – informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH tj. okresu 26 -28 lutego 2017 r.

Prosimy Rodziców dzieci, które w okresie Rekolekcji będą korzystały z posiłków w stołówce szkolnej o zgłoszenie u wychowawcy klasy do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 8:00. 

W czasie Rekolekcji nie ma zajęć dydaktycznych, w związku z tym prosimy Rodziców, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki w domu, a chcieliby skorzystać z świetlicy szkolnej o wypełnienie stosownego oświadczenia i złożenie go sekretariacie szkoły dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 8:00.  Oświadczenie do pobrania: Oświadczenie świetlica

W czasie dni Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych dowozy uczniów z miejscowości Nowęcin i Żarnowska będą odbywały się według rozkładu godzin:

  • Klasy VII – II G- IIIG i OP

Rano

Nowęcin  godz. –  7:00

Żarnowska godz. –  7:15

Powrót spod Szkoły Podstawowej

Nowęcin , Żarnowska godz.10:00

 

  • Klasy I – III

 

Rano

Nowęcin – 8:50

Żarnowska –  9:10

 

  • Klasy IV – VI

 

Rano

Nowęcin – 10:15

Żarnowska  – 10:30

 

  • Powrót spod Szkoły Podstawowej

 

Klasy I –VI oraz OP

Nowęcin, Żarnowska –  13.30

 

  • w dni Rekolekcji Wielkopostnych nie ma ostatniego kursu ze szkoły, tj. o 15:00