Dziecko i jego prawa

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak)

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Prawa dziecka zawarte zostały w Deklaracji Praw Dziecka, w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.
Z tej okazji w szkole odbył się apel przypominający dzieciom o ich prawach, przywilejach, ale jednocześnie o obowiązkach. Apel urozmaicono piosenkami o dzieciach i dla dzieci oraz prezentacją multimedialną, pokazującą uczniom, że niestety nie wszędzie respektowane są prawa dziecka. Przypomniano uczniom, że w szkole mają Rzecznika Praw Ucznia, w Kraju Rzecznika Praw Dziecka.