Góra grosza

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły uczestniczyli w 17 edycji akcji “Góra Grosza”. “Góra Grosza” nadal jest podliczana, na dzień 12 maja br. na koncie akcji jest 2.633.277,36 złotych. Ostateczny wynik akcji nastąpi z końcem czerwca. Egzamin ze społeczenstwa obywatelskiego, nieobojętnego na los innych zdaliście celująco!
Dziękujemy!!!