“Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”

26 kwietnia uczniowie klas II-VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie czytania ze zrozumieniem “Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem” organizowanym przez Centrum Edukacji Humanistycznej. Uczniowie odpowiadali na pytania do tekstów różnego typu, od literackich tekstów prozatorskich i poetyckich po ikonografię, plakaty czy teksty użytkowe. Najliczniejszą grupę uczniów, którzy zmierzyli się z testem konkursowym, stanowili drugoklasiści. Było ich aż dziewiętnaścioro. Z klas III-VI w konkursie wzięło udział piętnaścioro uczniów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja.