Kwiat jest uśmiechem rośliny

24 marca uczniowie klas Ia oraz IIc brali udział w zajęciach przyrodniczych w sali edukacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego. Usłyszeli ciekawe informacje o florze naszego kraju, jak należy dbać i szanować przyrodę. Każdy uczeń posłuchał bicia serca drzewa, było to niezwykłe uczucie. Dzieci doświadczyły, że rośliny też czują. To było wspaniałe spotkanie przyrodnicze. Na pewno warto wrócić tu jeszcze. Mogli wykazać się wyobraźnią i talentami plastycznymi, podczas tworzenia z różnorodnych materiałów przyrodniczych prac “Skarby przyrody”.
31 marca klasy szóste spotkały się z pracownikiem parku, w naszej szkole na zajęciach “Powiedzonka i przysłowia związane z przyrodą”. Były one bardzo pouczające, rozwijające wiedzę, bogactwo języka i wyobraźnię. Klasy czwarte oraz piąte mają przyjemność uczestniczenia w tych zajęciach.