“Portret Wieszcza” – laureaci konkursu plastycznego

kategoria klas IV:
I miejsce – Kinga Wójcicka IVa
II miejsce – Michał Sędzik IVb
II miejsce – Julia Dziamecka IVb
III miejsce – Mikołaj Staniaszek IVa
wyróżnienie – Wiktoria Podolak IVb
kategoria klas V:
I miejsce – Julia Niżniowska Vb
II miejsce – Beata Olszewska Vb
III miejsce – Paulina Łętowska Va
wyróżnienie – Filip Skibiński Vb
wyróżnienie – Benjamin Pero Vb
kategoria klas VI:
I miejsce – Oliwia Peta VIb
II miejsce – Oliwa Wawrzyniak VIa
III miejsce – Wiktoria Sasin VIb
wyróżnienie – Julia Mroczkowska VIb
wyróżnienie – Jakub Piołunkowski VIa