Czytanie fajne jest!

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci to wspólne działanie szkoły i rodziców, tylko wtedy przyniesie pożądane efekty w postaci świadomego czytelnika.
Uczniowie naszej szkoły, już od przedszkola, mają stały kontakt z książką i biblioteką poprzez zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, zajęć “Czytajmy razem”. Spędzają w bibliotece wolny czas czytając wspólnie, recytując wiersze, uczestnicząc w konkursach, ilustrując czytane bajki. W klasach prowadzą kąciki ciekawej książki, wykonują własne książeczki, prace przestrzenne. Uczniowie klasy czwartej redagują, pod opieką, gazetkę szkolną “ŻACZEK”. Szkoła i szkolna biblioteka współpracuje z biblioteką miejską. Ważny jest również zakup literatury, zgodny z oczekiwaniami i propozycjami dzieci.