Próbny alarm przeciwpożarowy

10 listopada odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Uczniowie usłyszeli krótkie dzwonki powtarzające się w krótkich odstępach czasu przez 30 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego uczniowie, nauczyciele i obsługa sprawnie opuścili budynek szkoły i udali się do hali sportowej. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poruszanie się zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.