Uroczyste spotkanie Słupskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

10 lutego odbyło się spotkanie Słupskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, z udziałem ośmiu  delegacji, w tym naszego Zarządu Chóru „ Fa – la – re”, w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku. Podczas  spotkania Prezes Pan Andrzej Machutta podziękował wszystkim chórom  aktualnie zrzeszonym w słupskim oddziale PZCHiO za wkład pracy w upowszechnianie kultury muzycznej – muzyki chóralnej na terenie naszego kraju i za granicą. Podkreślił, że  działalność chórów naszego oddziału została doceniona przez Zarząd Główny PZCHiO w Warszawie, który zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o jej uhonorowanie. I tak Słupski Oddział PZCHiO został odznaczony piękną odznaką honorową       „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  Warto dodać, że nasz chór „Fa – la – re” działa w PZCHiO od 1989 r.

Zarząd Chóru „Fa – la – re” serdecznie  gratuluje tego zaszczytnego odznaczenia i dziękujemy wszystkim chórzystom  – członkom PZCHiO za dotychczasowy wkład pracy i działalność artystyczną. Chór dziecięcy „ Fa-la-re” jest jedynym chórem szkolnym działającym  w powiecie lęborskim. Ma szczególne osiągnięcia w województwie i makroregionie. Przyszły rok 2017 będzie rokiem jubileuszowym 70- lecia działalności ruchu śpiewaczego    na Pomorzu. Z tej okazji w regionie odbędą się wspólne koncerty chórów zrzeszonych w słupskim oddziale PZCHiO, na pewno z udziałem naszego chóru. Cześć pieśni !