Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.
Zwyczaj ten przywędrował także do Polski.
W dniu 14 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. W tym roku święto tej niezwykle popularnej stałej matematycznej (3.1415926…) uczciliśmy na poważnie. Uczniowie przygotowali wiersze o liczbie Pi, plakaty pod hasłem „Liczba Pi i nie tylko”.
Wystawę prac można obejrzeć na korytarzu obok gabinetu nr 2.