Dzień liczby Pi

W nocy z 13 na 14 marca obchodzimy Dzień, czy też Noc, Liczby Pi – w formacie amerykańskim datę tę zapisuje się jako 3/14/15 – co czyni tę noc jeszcze bardziej wyjątkową w tym roku, gdyż daje to układ aż 5 pierwszych cyfr liczby Pi.  W tym czasie zaplanowano szereg uroczystości na terenie całego województwa pomorskiego, aby uczcić ten dzień.
W naszej szkole odbyły się Szkolne igrzyska matematyczne. Brały w nich udział klasy III, IV oraz V. Każda klasa przygotowała z tej okazji plakat matematyczny, wszystkie prace można obejrzeć na szkolnej wystawie. Ponadto każda klasa napisała wiersz o matematyce, który recytowano podczas igrzysk. Oto niektóre utwory:
Klasa III a
Suma to wynik dodawania
A różnica odejmowania.
Cyfry do siebie dodawane
To składniki – tak nazwane.
Gdy od odjemnej odjemnik zabieramy
To różnicę mamy.
Iloczyn to wynik mnożenia
A iloraz dzielenia.
Czynniki – to cyfry przez siebie mnożone
W matematyce niezastąpione.
Pierwsza w dzieleniu – dzielną nazwana
Rodzaju żeńskiego, jest szanowana.
Druga to dzielnik – rodzaju męskiego
Powinien być mniejszy, by wyszło coś z tego.
Inaczej ułamków się doczekamy
Przy liczeniu głowę zamyśloną mamy.
Klasa IV a
Tabliczka mnożenia, tu zdziwię was może
lecz w życiu często jak nikt nam pomoże.
Bo rozwiązując problem nie jeden
dodać musimy ósemek siedem.
Pracą nie byłoby to wcale miłą,
Doliczyć się tego nie łatwo by było.
I tu, proszę państwa, tabliczka mnożenia
najwięcej ma właśnie do powiedzenia.
Pomnożyć prędko wystarczy przecie
ni mniej ni więcej, a osiem i siedem.
Z tabliczką mnożenia zadanie nie trudne
a dodawanie przy nim jest nudne.
56 wyniki, to przecież igraszka
trudniejsze działania to również jest fraszka
gdy zamiast sumy iloczyn podamy
gdy pomnożymy, a nie dodamy.
Wszystko łatwiejszym natychmiast się staje
mnożenie przydawać się nie przestaje
Klasa IV b
Matma! To dopiero jest nauka!
Każdy ciągle coś w niej szuka.
Dzielna, dzielnik, licznik, suma,
I z łatwością każdy kuma.
Pi to liczba stała,
Która nie jest całkiem mała.
Kuba tę regułkę zna
I powtarza ją raz, dwa.
Niewiadoma i ułamki
Pójdą dzisiaj z nami w szranki.
I okręgi i trójkąty
Ustawimy dzisiaj w kąty.
My matmę umiemy
I dobrze odejmujemy.
Z matmą nikt nas nie oszuka
W żadnym sklepie przy zakupach.
Klasa V b
Matma uczy nas różności,
Mnóstwo zadań w sobie gości.
Dodawanie i mnożenie,
To najbardziej sobie cenię.
Równań nigdy nie za wiele
I w sobotę i w niedzielę.
Nasza pani Magdalena,
Zadaniami nas wmiata,
Ale mysię nie dajemy
I w mig je rozwiązujemy.
Kąty, romby, wieloboki,
Kreślę łatwo jak obłoki.
Kilogramy. Metry, cale
Tego się nie boję wcale!
Choć mnie wszyscy
Matmą straszą,
To ja kocham matmę naszą!
Klasy zaprezentowały również reklamę matematyki. Był wiersze, rap i zaproszenie na kółko matematyczne. Wszystko uwiecznione na zdjęciach, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Dodatkowo każda klasa wystawiła 4-osobową drużynę, która zmagała się z zadaniami matematycznymi.
Rywalizację wygrała klasa III a, II miejsce zajęła klasa V a, trzecie zaś klasa V b.  Dla wszystkich uczestników Rada Rodziców ufundowała torby ze słodkościami a dla zwycięskich drużyn nagrody książkowe. Dodatkowo zwycięscy rywalizacji matematycznej pojadą w nagrodę do Sea Parku. Nagrodę ufundowali państwo Myślińscy – serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok.
Zapraszamy również do zapoznania się z propozycjami innych organizatorów i zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu.
Linki: