Klasowy konkurs matematyczny

Zestawienie wyników międzyklasowego konkursu matematycznego w roku szkolnym 2019/2020
I

Wynik klas po dwóch turach konkursu


Klasy VI (na 15 pkt.)

Klasy VII (na 25 pkt.)

Klasy VIII (na 25 pkt.)

6a – 18,5 pkt.

7a – 22 pkt.

8a – 21 pkt.

6b – 28 pkt.

7b – 18 pkt.

8b – 32 pkt.

6c – 22 pkt.

I Tura


Klasy VI (na 15 pkt.)

Klasy VII (na 25 pkt.)

Klasy VIII (na 25 pkt.)

6a – 11 pkt.

7a – 11 pkt.

8a – 16 pkt.

6b – 14 pkt.

7b – 11 pkt.

8b – 20 pkt.

6c – 14 pkt.

II Tura


Klasy VI (na 15 pkt.)

Klasy VII (na 25 pkt.)

Klasy VIII (na 25 pkt.)

6a – 7,5 pkt.

7a – 11 pkt.

8a – 5 pkt.

6b – 14 pkt.

7b – 7 pkt.

8b – 12 pkt.

6c – 8 pkt.