ZŁOTE SZKOŁY NBP – dalsze działania

Za nami ostatni już tydzień naszej przygody z ekonomią. W ramach realizacji zadań programu Złote szkoły NBP odbyły się:

  • 26 kwietnia odbyła się pierwsza w historii szkoły debata na temat “Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza” – Czy warto je mieć? W debacie uczestniczyli eksperci oraz uczniowie klas 6 i 7 z nauczycielami.

  • 29 kwietnia odbyło się ostatnie spotkanie z ekspertem, panią Barbarą Labuda na temat “Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych”

 Odbyły się też kolejne lekcje:

  • w klasach  7c, 6a, 6b, 6c na informatyce, pan Leszek Fic wraz uczniami przygotowali prezentacje multimedialne, przedstawiające wizerunki władców, jakie widnieją na naszych banknotach.  Nauczyciel wskazał jakie elementy widnieją na banknotach: portret władcy, Godło Rzeczypospolitej Polskiej, Wartość nominalna wyrażona słownie, Podpisy: Prezesa NBP i Głównego Skarbnika NBP, Nazwa emitenta: Narodowy Bank Polski, Wartość nominalna wyrażona cyfrowo.

Zwieńczeniem udziału uczniów w programie Złote szkoły NBP był turniej 1 z 10 o tytuł Mistrza ekonomii klas 6 i klas 7. 

Turniej 1 z 10 jest ewaluacją działań w ramach programu Złote Szkoły NBP. Pokazuje rezultaty lekcji ekonomicznych, matematycznych, spotkań z ekspertami. Program przyniósł wymierne korzyści w postaci efektów: wiedzy i umiejętności uczniów, którzy znają dobrze pojęcia bankowe, pojęcia związane z bezpieczeństwem w sieci – nie podajemy danych typu hasło, login, PIN poprzez maila, korzystamy ze sprawdzonych, zabezpieczonych stron internetowych, chronimy dane poufne, znają zagrożenia internetowe-robaki, trojany,malware.  Wiedzą,że silne hasło musi zawierać co najmniej 8 różnych znaków. Znają pojęcia: BIK, PKB, WIBOR, RSO, PIN, poduszka finansowa. Potrafią obliczyć zysk procentowy z oszczędności, procent, który pobiera bank z udzielenia kredytu, procent składany oraz prowizję. Rozróżniają waluty różnych krajów europejskich i światowych, potrafią szybko przeliczyć złotówki na inną walutę i odwrotnie. Dokonują obliczeń pieniężnych w zadaniach tekstowych. Rozróżniają awers i rewers, nominały polskich i zagranicznych pieniędzy. Orientują się, gdzie produkowana jest polska waluta: Mennica Polska, Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wiedzą, czym jest budżet domowy, podatek od wynagrodzenia, import,eksport. Znają instytucje broniące konsumentów: UOKiK, Centrum Praw Konsumenckich, Rzecznik Praw Konsumenckich. Znają pojęcie barteru, rodzaje kredytów bankowych: konsolidacyjny, hipoteczny, inwestycyjny, konsumencki, rozróżniają inflację (wartość pieniądza maleje, rosną ceny) od deflacji (ceny spadają, rośnie siła pieniądza). Wiedzą,że należy uważać na tzw. parabanki, które działają bez oparcia Prawa Bankowego, można wpaść w spiralę zadłużenia. Wiedzą kim jest makler giełdowy, czym są obligacje skarbowe, kim jest akcjonariusz. Znają kwotę zwrotu oszczędności (do 100 tys. euro), którą gwarantuje  państwo w przypadku bankructwa banku. Znają przysługujące im prawa, jako konsumentom: prawo rękojmi oraz gwarancji. Wiedzą, że mamy 14 dni na odstąpienie od umowy konsumenckiej online, to samo dotyczy pokazów i zakupu  towarów poza siedzibą firmy. Wykorzystują wiedzę, umiejętności w praktyce.

Uczniowie klasy 7 b przygotowali prezentacje: