Dzień Praw Dziecka

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, dnia 7 listopada 2014 roku Sejm RP podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

W uchwale zapisano m.in.:” Dnia 20 listopada 2014 r. przypada 25 rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. Jako Polacy jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie nasz kraj w 1978 r. przedstawił projekt Konwencji i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.”

Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.

Wszystkim dzieciom życzymy dobrego, ciepłego, pełnego miłości dzieciństwa. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Prawa Dziecka