Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia