Rolkowisko

Kalendarz rezerwacjiWszelkie terminy rezerwacji mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie przez umieszczenie informacji w poszczególnych obiektach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ROLKOWISKA

 1. Rolkowisko jest własnością Gminy Miejskiej Łeba oddaną w zarząd Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie.
 2. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Osoby korzystające z rolkowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz do wykonywania poleceń pracownika obsługi. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz zaleceń obsługi będą z obiektu wypraszane.
 4. Wejścia na płytę rolkowiska odbywają się o pełnych godzinach. Zezwolenia na wejście na płytę wydaje pracownik obsługi.
 5. Korzystanie z rolkowiska jest bezpłatne.
 6. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz od godziny 15:00 do 21:00.
 7. Na płycie rolkowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
 8. Jedna osoba może korzystać z rolkowiska maksymalnie do 2 godzin. O przedłużeniu pobytu na płycie rolkowiska decyduje obsługa.
 9. Na tafli rolkowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z rolkami i posiadające ochraniacze na stawy łokciowe i kolanowe. Buty z rolkami nie mogą być wyposażone w hamulec z czarną gumą.
 10. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z rolkowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych i muszą być wyposażone dodatkowo w kask.
 11. Jazda na rolkowisku odbywa się w jednym kierunku. O kierunku decyduje obsługa rolkowiska.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na rolkowisku bezwzględnie zakazuje się:
  • używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z rolkowiska,
  • siadania na bandach okalających płytę rolkowiska,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na płytę,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po płycie rolkowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia tytoniu.
 14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze rolkowiska.
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych tj. przy dłuższym boku rolkowiska od ul. Tysiąclecia.
 17. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w rolkach po terenie okalającym rolkowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
DJI00119-kor

fot. Radosław Czyżewski