INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Informuję, że w dniach 10-12 kwietnia 2019r. Szkoła Podstawowa w Łebie planuje przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas III gimnazjum.

W związku z powyższym przekazuję niezbędne informacje dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych:

  1. Czynności przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego:

8.00-8.15 –  miejsce zbiórki: mała sala gimnastyczna, wejście głównym wejściem do szkoły, posiadanie legitymacji szkolnej bądź innego dokumentu poświadczającego tożsamość.

8.15-8.25 – spotkanie uczniów z dyrekcją szkoły , członkami komisji egzaminacyjnych.

8.25-8.30 – przejście do sal egzaminacyjnych ( duża hala sportowa ), dla uczniów z dostosowaniem wydłużonym czasem pracy sala nr 14.

8.30-8.45 – wejście do sal, losowanie i przydział miejsc dla uczniów.

8.45-8.55 – przekazanie zespołom nadzorującym zestawów egzaminacyjnych (hol główny przed halą sportową ).

2. Przebieg egzaminu, początek godz. 9.00

10.04.2019r. – godz.   9.00 60 / 80 min historia, wos

                       godz. 11.00 90 /135 min język polski

11.04.2019r. – godz.   9.00 60 / 80 min przedmioty przyrodnicze

                       godz. 11.00 90 / 135 min matematyka

12.04.2019r. – godz.   9.00 60 / 80  min język angielski poziom podstawowy

                      godz. 11.00 60 / 90 ) min język angielski poziom rozszerzony

3. Dowozy:

7.35 – Nowęcin Bloki

7.45 – Żarnowska ul. Rolna

7.47 – Żarnowska, ul. Jeziorna

7.50 – Żarnowska koło sklepu

7.45 – Rąbka

4. Odwozy:

12.45 –  Szkoła Podstawowa w Łebie

Informujemy, że podczas przerwy pomiędzy częściami egzaminów w danym dniu uczniowie przechodzą na przygotowany poczęstunek przez rodziców do małej Sali sportowej.