Informacja egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIE

Informuję, że w dniach 15-17 kwietnia 2019r. Szkoła Podstawowa w Łebie planuje przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla uczniów klas VIII.

W związku z powyższym przekazuję niezbędne informacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej:

  1. Czynności przed rozpoczęciem egzaminu :

8.00-8.15 –  miejsce zbiórki: mała sala gimnastyczna, wejście głównym wejściem do szkoły, posiadanie legitymacji szkolnej bądź innego dokumentu poświadczającego tożsamość.

8.15-8.25 – spotkanie uczniów z dyrekcją szkoły , członkami komisji egzaminacyjnych.

8.25-8.30 – przejście do sal egzaminacyjnych ( duża hala sportowa ), dla uczniów z dostosowaniem wydłużonym czasem pracy sale nr 10,11,12,14

8.30-8.45 – wejście do sal, losowanie i przydział miejsc dla uczniów.

8.45-8.55 – przekazanie zespołom nadzorującym zestawów egzaminacyjnych ( hol główny przed halą sportową ).

  • Przebieg egzaminu, początek godz. 9.00

15.04.2019r.

                       godz. 9.00 120/180 min język polski

16.04.2019r.

                       godz. 9.00 100/150 min matematyka

17.04.2019r.

                       godz. 9.00   90/135 min język angielski

  • Dowozy:

Nowęcin

7:25 –  ul. Lipowa

7:28  – bloki

7:30 – koło krzyża

7:32 – ul. Łebska

7:35 – koło cmentarza

Żarnowska

7:40 – ul. Rolna

7:43 – u. Jeziorna

7:45 – koło sklepu

  • Odwozy:

Nowęcin, Żarnowska

Poniedziałek godz. 12:45

Wtorek godz. 11:45

Środa godz.11:30

Dyrektor szkoły

Maciej Barański