Rok Matematyki na Pomorzu 2015 – Dzień liczby π (pi)

Rok Matematyki na Pomorzu 2015

Z inicjatywy trzech pomorskich uczelni: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej rok 2015 ogłoszony został ROKIEM MATEMATYKI NA POMORZU (uchwała Sejmiku WP z czerwca 2014r.).

Rok Matematyki na Pomorzu jest szansą na obalenie mitu o „trudnej matematyce”, na przewartościowanie w społeczeństwie myślenia o tej dyscyplinie nauki. Jest ponadto szansą na zaktywizowanie uczniów do doskonalenia kompetencji matematycznych. Powinien także przyczynić się do podejmowania działań wspierających nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie edukacji matematycznej w szkołach.

W ramach obchodów Roku Matematyki na Pomorzu planowane są liczne działania promujące matematykę – zarówno podejmowane przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, ale przede wszystkim przez szkoły. Informacje o tym, co dzieje się w tym zakresie, można już znaleźć na stronie www.rokmatematyki.pomorskie.eu.

 

Dzień liczby π (pi) – Noc matematyki 13-14 marca 2015r

 Dzień liczby π jest okazją do zorganizowania w tym dniu w szkole matematycznych zajęć, turniejów, rozgrywek, konkursów, słowem matematycznych zabaw dla wszystkich uczniów – niekoniecznie na lekcji matematyki, w ogóle niekoniecznie na lekcjach. Dla wszystkich uczniów – małych i dużych, matematyków i nie matematyków!

12 marca, w czwartek, w naszej szkole odbędą się SZKOLNE IGRZYSKA MATEMATYCZNE.  Każdą klasę reprezentować będzie     4 osobowa drużyna. Igrzyska adresowane są do uczniów klas III, IV i V. Każda klasa przygotuje na igrzyska PI – EMATY, czyli wiersze o treści matematycznej, REKLAMĘ MATEMATYKI oraz PLAKAT MATEMATYCZNY.

Drużyny natomiast otrzymają do uzupełnienie kwadraty magiczne (klasy III  kwadraty 3×3, klasy IV 4×4, klasy V 5×5), odpowiadać będą na pytania matematyczne oraz  zagrają w grę  ,,KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY’’ – zadanie polega na odgadnięciu  na podstawie opisu „co to jest?”.

Za organizację Święta matematyki w naszej szkole odpowiadają panie Jolanta Fic i Magdalena Dominiak – Marzec, nagrody jak zawsze funduje Rada Rodziców.

Mamy nadzieję na wspaniałą zabawę.